Interdyscyplinarne Centrum Edukacji Medycznej
Kurs ILS „Natychmiastowa Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia - Immediate Life Support
- Kurs Certyfikowany“.


Cel kursu :
Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom wiadomości oraz praktycznych umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia na oddziale szpitalnym, gabinecie stomatologicznym lub w przychodni.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
*podstawowe czynności resuscytacyjne,
* metody tlenoterapii,
*bezprzyrządowe i przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych,
*zasady bezpiecznego wykonywania defibrylacji przy użyciu defibrylatorów działających
w trybie manualnym, lub defibrylatorów działających w trybie półautomatycznym (AED),
* sytuacje symulowane (scenariusze).

Kurs jest realizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)
i składa się z wykładów oraz zajęć praktycznych prowadzonych w małych, 6-osobowych grupach na specjalnie przystosowanych do tego celu manekinach. Nad poprawnością zajęć zawsze czuwa instruktor ERC.

Kandydatem może być ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz np. stomatolog, radiolog, okulista (na co dzień nie mają kontaktu z pacjentami w stanach zagrożenia życia i zatrzymania krążenia ), studenci wydziałów medycznych (ostatni rok studiów).

Miejsce szkoleń :
Interdyscyplinarne Centrum Edukacji Medycznej ,
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków.
Więcej informacji na temat pozostałych szkoleń : pod adresem www.prc.krakow.pl/szk/szk.htm