KURSY ZGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kursy certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji


UWAGA ! w przypadku kursu ETC - podręcznik w j.angielskim
UWAGA ! Kursy przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego !!!


Opisy kursów : (BLS/AED), (ALS), (NLS), (ILS), (EPLS), (ETC), (GIC) (ITLS)
Miejsce szkolenia : Interdyscyplinarne Centrum Edukacji, ul. Radziwiłłowska 4,31-026 Kraków Opłata obejmuje szkolenie, materiały, catering. Zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie. Osoby zainteresowane kursem prosimy o rejestrację za pomocą poniższego formularza,

*Pole oznaczone gwiazdką są wymagane.

UWAGA : Administratorem danych osobowych jest Polska Rada Resuscytacji. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu rejestracji na kurs i korespondencji z uczestnikiem szkolenia.

PROSZĘ WYBRAĆ KURS I DATĘ :* Imię
* Nazwisko
* Data urodzenia
* Tytuł naukowy
Specjalizacja (uzyskana lub rozpoczęta)

* Zawód

* Nr. PWZ (Lekarz/Pielęgniarka), Nr. Dyplomu (Ratownik medyczny)
Miejsce pracy

adres do korespondencji (pod który wysłane zostaną materiały kursowe) :
* Ulica i numer
numer lokalu
* Kod pocztowy
* Miasto
* Telefon
* e-mail
Proszę o wybór odpowiedniego cateringu :

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura, proszę wypełnić poniższe pola:
* Nazwa firmy
* NIP
* Ulica i numer
numer lokalu
* Kod pocztowy
* Miasto

Uwagi

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji dotyczących kolejnych szkoleń lub działalności Polskiej Rady Resuscytacji

Po wysłaniu zgłoszenia istnieje możliwość poprawy danych lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania - wysyłając e-mail z prośbą na adres kursy@prc.krakow.pl, bądź listownie lub osobiście pod adresem :

Polska Rada Resuscytacji ul. Radziwiłłowska 4 31-026 Kraków

REGULAMIN KURSU - Prosimy o zapoznanie się !!!
Zapoznałem się z regulaminem kursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, wyłącznie na potrzeby niniejszego zgłoszenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji uczestnika.

Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych jest Polska Rada Resuscytacji.

Partnerzy :

Top